Passive Electronic Components list Resistors price Fixed resistors price Variable resistors workflow Capacitors purpose Inductors low cost Active Electronic Components list Buy Diodes online Get Transistors Integrated Circuits Display Devices CRT Batteries PCB-Printed Circuit Board 9v Batteries price LCD-Liquid Crystal Display LED Display TFT - Thin Film Transistor OLED-Organic Light-Emitting Diode IPS-LCD - In-Plane Switching Liquid Crystal Display AMOLED - Active Matrix Organic Light Emitting Diode TFD-Thin Film Diode CSTN-Color Super Twisted Nematic 3.5mm headphone jack Hear Phone latest modal 4GB DDR4 RAM 2GB nvidia graphics card asus motherboard latest bios intel pentium latest generation intel pentium quad core processor price intel dual core processor with motherboard price Apricot dry fruit online Buy Almond in Cheap Cashew nut onlin offer Raisin price in india Gulf dates Dates Dried Fig order online Groundnuts benefits Lotus Seeds uses Peanuts offers Pine Nut purchase Pistachio cheap in india Get Prunes online Pumpkin Seeds order Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Sugar candy 1kg Watermelon Seeds 500gms Dried Dates 1kg Raisin 500gms 1kg Almond price Order Peanuts online 500gms Cashew nut Apricot price 500gms Pumpkin Seeds pharmacy pfizer newpharma pharmaceutical companies pharmaceutical jobs smartphone mobile phones unlock phone mobile tax return payroll tax calculator online bookkeeping chartered accountant auditor accountant salary accounts payable accounting software financial accounting salesforce training engagement rings rings watch bracelet necklace diamond rings mens wedding bands pendant bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace

Superwizja psychoterapii

Superwizja kliniczna jest pożądanym elementem praktyki klinicznej osoby, która zajmuje się psychoterapią. Obowiązuje ona psychoterapeutę bez względu na jego etap rozwoju zawodowego. To znaczy, że dotyczy zarówno osób, które dopiero uczą się psychoterapii, jak certyfikowanych psychoterapeutów. Polega na indywidualnych lub / i grupowych spotkaniach z superwizorem (osobą z uprawnieniami certyfikacyjnymi do superwizji). Omawia się na nich przebieg psychoterapii, to znaczy psychoterapeuta poddaje ocenie:  

  • diagnozę jakiej dokonał
  • narzędzia i metody leczenia, które wybrał
  • cel psychoterapii, na który zdecydował się sam bądź wspólnie z pacjentem /w zależności od metody/.


Pozwala to w sposób obiektywny spojrzeć na relację psychoterapeutyczną. Służy zapewnieniu wysokiej jakości psychoterapii. W istotnym zakresie chroni pacjenta przed błędami specjalisty, umożliwia owocne efekty współpracy oraz rozwój zawodowy psychoterapeuty. Jeśli Pani/Pana psychoterapeuta superwizoruje swoją pracę psychoterapeutyczną nie oznacza, że jest niedouczonym specjalistą, wręcz przeciwnie, oznacza to, że praktykę swoją traktuje niezwykle uczciwie i dba o dobro pacjentów, pracuje zgodnie ze standardami merytorycznymi i etycznymi zasadami ustanowionymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i inne towarzystwa reprezentujące środowiska psychoterapeutów. A jeśli to gabinet państwowej służby zdrowia oznacza to dodatkowo, że świadczona przez niego psychoterapia spełnia wymogi NFZ.


Na superwizji indywidualnej lub grupowej tak jak na psychoterapii indywidualnej bądź grupowej obowiązuje zasada dyskrecji – w tym przypadku tajemnicy zawodowej. Grupa psychoterapeutów i superwizor lub psychoterapeuta i superwizor muszą bezwzględnie pozostawić informacje dla własnej wiadomości. Omawiając psychoterapię mówi się o tych sprawach, które są ważne z punktu widzenia leczenia, nie ujawnia się danych osobowych, personalnych. Nie jest zatem możliwa identyfikacja pacjenta.
Prawo do używania tytułu superwizora ma psychoterapeuta z wieloletnią praktyką, który posiada uzyskany po stosownym egzaminie, certyfikat superwizora psychoterapii. Czasami psychoterapeuci korzystają z superwizji koleżeńskiej – omawiają swoją pracę z certyfikowanym psychoterapeutą bądź bardziej doświadczonym klinicystą – praktykiem. Listę certyfikowanych superwizorów psychoterapii znaleźć można na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i innych towarzystw reprezentujących nurty psychoterapii i przyznających certyfikaty psychoterapeutyczne. Jeśli jest Pani / Pan pacjentem i chodzi na psychoterapię ma prawo zapytać psychoterapeutę o to, czy superwizoruje swoją praktykę oraz u kogo.

© Copyright 2019 by Psychoterapeuta Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs