Passive Electronic Components list Resistors price Fixed resistors price Variable resistors workflow Capacitors purpose Inductors low cost Active Electronic Components list Buy Diodes online Get Transistors Integrated Circuits Display Devices CRT Batteries PCB-Printed Circuit Board 9v Batteries price LCD-Liquid Crystal Display LED Display TFT - Thin Film Transistor OLED-Organic Light-Emitting Diode IPS-LCD - In-Plane Switching Liquid Crystal Display AMOLED - Active Matrix Organic Light Emitting Diode TFD-Thin Film Diode CSTN-Color Super Twisted Nematic 3.5mm headphone jack Hear Phone latest modal 4GB DDR4 RAM 2GB nvidia graphics card asus motherboard latest bios intel pentium latest generation intel pentium quad core processor price intel dual core processor with motherboard price Apricot dry fruit online Buy Almond in Cheap Cashew nut onlin offer Raisin price in india Gulf dates Dates Dried Fig order online Groundnuts benefits Lotus Seeds uses Peanuts offers Pine Nut purchase Pistachio cheap in india Get Prunes online Pumpkin Seeds order Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Sugar candy 1kg Watermelon Seeds 500gms Dried Dates 1kg Raisin 500gms 1kg Almond price Order Peanuts online 500gms Cashew nut Apricot price 500gms Pumpkin Seeds pharmacy pfizer newpharma pharmaceutical companies pharmaceutical jobs smartphone mobile phones unlock phone mobile tax return payroll tax calculator online bookkeeping chartered accountant auditor accountant salary accounts payable accounting software financial accounting salesforce training engagement rings rings watch bracelet necklace diamond rings mens wedding bands pendant bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace

Spotkanie pierwsze - konsultacja diagnostyczna, kliniczna

Jako specjalista mam do dyspozycji różne formy pomocy dla Państwa: psychoterapię krótkoterminową, psychoterapię długoterminową,  wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej, poradnictwo, psychoedukację.
Dlatego podjęcie decyzji n/t współpracy poprzedzone musi być co najmniej jedną, maksymalnie trzeba sesjami diagnozy klinicznej.

Spotkanie diagnostyczne służy wybraniu najlepszej – najskuteczniejszej formy pomocy biorąc pod uwagę:

  • aktualną sytuację życiową pacjenta,
  • jego stan zdrowia fizyczny i psychiczny,
  • zasoby wewnętrzne - osobowość, doświadczenia życiowe oraz
  • zasoby otoczenia – wsparcie innych.


To bardzo ważne. Wybór właściwej metody zwiększa skuteczność pomocy. Dlatego należy odpowiednio dużo czasu poświęcić ustaleniu problemu i ewentualnego celu pracy.


Sesje diagnozy klinicznej trwają przeciętnie 50-60 minut w indywidualnych sytuacjach dłużej. Polegają zazwyczaj na rzetelnym wywiadzie klinicznym. Zapytam Panią / Pana: z jakim problemem / sprawą do mnie przychodzi. Poproszę o jego opisanie. Zapytam również o aktualną sytuację rodzinną, zawodową, stan zdrowia, doświadczenia z dzieciństwa związane z relacjami z bliskimi oraz inne sugerujące możliwy związek z problemem, z którym Pani/Pan przychodzi. Jeśli uczęszczał/a Pani / Pan już na psychoterapię lub do psychologa, specjalisty psychiatry wskazane jest, aby przynieść kserokopię dokumentacji z tego leczenia. Mile widziana jest również dokumentacja z innych badań psychologicznych, neurologicznych, etc.

Czasem dla pełnego obrazu istnieje potrzeba uzupełnienia wywiadu klinicznego o spotkanie z kimś z otoczenia pacjenta, na przykład z małżonkiem/ką, rodzicem, dzieckiem, zaufanym znajomym. Może to być cenne, ponieważ daje inny punkt widzenia sytuacji, niż ten, który przedstawia pacjent. Oczywiście, jeśli to takiego spotkania dojdzie to tylko  za zgodą pacjenta.

Czasem może pojawić się konieczność rozszerzenia wywiadu klinicznego o badanie z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych - testów psychologicznych.


Badania psychologiczne – testy:
Jeśli w najbliższym czasie będziecie Państwo stawać przed komisją lekarską w związku ze świadczeniem rentowym ZUS, komisją Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub z powodu innych wskazań możecie Państwo liczyć na testy psychologiczne: IQ /sprawność intelektualna/, podejrzenie lub aktualna weryfikacja zakresu zmian otępiennych /zmiany neurologiczne/, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości i in. Po realizacji badań przystępnym językiem omówię z Państwem wyniki. Otrzymacie Państwo pisemną opinię psychologiczną w dowolnie zgłoszonej liczbie sztuk. Badania zazwyczaj obejmują jedno do dwóch spotkań. Trwają od 50-60 minut do 90 /jednorazowo/.

© Copyright 2019 by Psychoterapeuta Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs