Passive Electronic Components list Resistors price Fixed resistors price Variable resistors workflow Capacitors purpose Inductors low cost Active Electronic Components list Buy Diodes online Get Transistors Integrated Circuits Display Devices CRT Batteries PCB-Printed Circuit Board 9v Batteries price LCD-Liquid Crystal Display LED Display TFT - Thin Film Transistor OLED-Organic Light-Emitting Diode IPS-LCD - In-Plane Switching Liquid Crystal Display AMOLED - Active Matrix Organic Light Emitting Diode TFD-Thin Film Diode CSTN-Color Super Twisted Nematic 3.5mm headphone jack Hear Phone latest modal 4GB DDR4 RAM 2GB nvidia graphics card asus motherboard latest bios intel pentium latest generation intel pentium quad core processor price intel dual core processor with motherboard price Apricot dry fruit online Buy Almond in Cheap Cashew nut onlin offer Raisin price in india Gulf dates Dates Dried Fig order online Groundnuts benefits Lotus Seeds uses Peanuts offers Pine Nut purchase Pistachio cheap in india Get Prunes online Pumpkin Seeds order Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Sugar candy 1kg Watermelon Seeds 500gms Dried Dates 1kg Raisin 500gms 1kg Almond price Order Peanuts online 500gms Cashew nut Apricot price 500gms Pumpkin Seeds pharmacy pfizer newpharma pharmaceutical companies pharmaceutical jobs smartphone mobile phones unlock phone mobile tax return payroll tax calculator online bookkeeping chartered accountant auditor accountant salary accounts payable accounting software financial accounting salesforce training engagement rings rings watch bracelet necklace diamond rings mens wedding bands pendant bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace

Poznawczo - Behawioralna Psychoterapia krótko/długoterminowa

Poznawczo – Behawioralna Psychoterapia Krótkoterminowa:
Skupia się ona na zgłaszanym przez osobę problemie i znalezieniu / znajdywaniu jego konstruktywnego rozwiązania / rozwiązań.

Jako psychoterapeuta posługuję się tutaj metodami:
Psychoterapii poznawczej – aby stworzyć konceptualizację problemu.
W dalszej kolejności metodami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – aby uruchomić perspektywę szukania rozwiązań.
Następnie metodami psychoterapii behawioralnej – aby wprowadzić nowe rozwiązania w życiu, uruchomić nowe działanie.
Podkreślić należy słowo konstruktywnego. Ludzie bowiem próbują radzić sobie w różny sposób – czasem auto/destrukcyjny. Psychoterapia zmierza zdecydowanie w przeciwnym kierunku. Psychoterapia krótkoterminowa, jak sama nazwa wskazuje, jest ograniczona w czasie. O jej zakończeniu decyduje rozwiązany problem. Nie powinna przekraczać kilkunastu sesji. Odbywa się zazwyczaj raz bądź dwa razy w tygodniu. Sesje trwają 50-60 minut.


Integracyjna Psychoterapia Długoterminowa:
Skupia się ona na człowieku i jego funkcjonowaniu w ogóle.
Czasem ludzi dotykają powtarzające się problemy: w relacjach, w sferze zawodowej lub inne. Nie chcą tego. Sami nie wiedzą jak to się dzieje. Tym razem przecież miało być inaczej (…). Nie potrafią uwolnić się od nich i niekoniecznie lub nie tylko jest to kwestia braku pomysłu na konstruktywne rozwiązanie, lecz bardziej poczucie pułapki, wewnętrznego zniewolenia.

W tym przypadku zastosowanie ma psychoterapia długoterminowa. Przesuwa ona uwagę w stronę osobowości. Zmierza do zmiany człowieka, jego charakteru. Charakter kształtuje się od wczesnego dzieciństwa, dlatego, aby psychoterapia była skuteczna – przyniosła rozwojową zmianę musi trwać dłużej.

Realizowana przeze mnie psychoterapia długoterminowa trwa przeciętnie do roku czasu. Tylko w uzasadnionych przypadkach utrzymuję kilkuletnią pracę psychoterapeutyczną. Sesje zazwyczaj są cotygodniowe. Trwają 50-60 minut. Jako psychoterapeuta posługuję się tutaj modelem psychoterapii integracyjnej (zgodnie z nurtem kształcenia podyplomowego), co oznacza, że korzystam z metod różnych podejść psychoterapii (tj. poznawczego, behawioralnego, systemowego, psychoanalitycznego, skoncentrowanego na emocjach). Dopasowuję je indywidualnie do profilu osobowości pacjenta nad czym nadzór merytoryczny sprawuje superwizja. Opieram się na modelu 7 ścieżek integracji Prof. J. Mellibrudy.

© Copyright 2019 by Psychoterapeuta Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs