Passive Electronic Components list Resistors price Fixed resistors price Variable resistors workflow Capacitors purpose Inductors low cost Active Electronic Components list Buy Diodes online Get Transistors Integrated Circuits Display Devices CRT Batteries PCB-Printed Circuit Board 9v Batteries price LCD-Liquid Crystal Display LED Display TFT - Thin Film Transistor OLED-Organic Light-Emitting Diode IPS-LCD - In-Plane Switching Liquid Crystal Display AMOLED - Active Matrix Organic Light Emitting Diode TFD-Thin Film Diode CSTN-Color Super Twisted Nematic 3.5mm headphone jack Hear Phone latest modal 4GB DDR4 RAM 2GB nvidia graphics card asus motherboard latest bios intel pentium latest generation intel pentium quad core processor price intel dual core processor with motherboard price Apricot dry fruit online Buy Almond in Cheap Cashew nut onlin offer Raisin price in india Gulf dates Dates Dried Fig order online Groundnuts benefits Lotus Seeds uses Peanuts offers Pine Nut purchase Pistachio cheap in india Get Prunes online Pumpkin Seeds order Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Sugar candy 1kg Watermelon Seeds 500gms Dried Dates 1kg Raisin 500gms 1kg Almond price Order Peanuts online 500gms Cashew nut Apricot price 500gms Pumpkin Seeds pharmacy pfizer newpharma pharmaceutical companies pharmaceutical jobs smartphone mobile phones unlock phone mobile tax return payroll tax calculator online bookkeeping chartered accountant auditor accountant salary accounts payable accounting software financial accounting salesforce training engagement rings rings watch bracelet necklace diamond rings mens wedding bands pendant bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace

Oferta

Leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego

Zajmuję się leczeniem: lęku uogólnionego, ataków paniki, fobii społecznej, nerwicy natręctw, depresji klinicznej, zaburzeń osobowości, zaburzeń adaptacyjnych.
Stosuję poznawczo – behawioralną terapię krótkoterminową ukierunkowaną na redukcję objawów /do 12 sesji/ oraz pogłębioną psychoterapię integracyjną ukierunkowaną na trwałą zmianę dysfunkcyjnych schematów odpowiadających za objawy /12 m-cy lub kilka lat/.
Zajmuję się wsparciem psychologicznym oraz psychoedukacją pacjentów, u których rozpoznano: schizofrenię,  chorobę afektywną dwubiegunową.
W razie potrzeby współpracuję z psychiatrą.

Psychoterapia DDA / DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych / Alkoholowych
Odbyłam specjalistyczne szkolenie z psychoterapii DDA realizowane przez Zofię Sobolewską w Fundacji ETOH w Warszawie. Realizuję psychoterapię osób, które przeszły traumatyczne dzieciństwo i mają w związku z tym objawy zaburzeń lub/oraz trudności psychologiczne w życiu bieżącym. Pomogłam wielu osobom z problemem tego typu.  Zapewniam empatyczne podejście i skuteczność oddziaływań.


Wspieranie rozwoju osobistego


Zapraszam osoby, które odczuwają potrzebę rozwoju wewnętrznego, lepszego poznania siebie. Oferuję psychoterapię nastawioną, nie na leczenie, lecz na poszerzanie wglądu, wspieranie decyzyjności, postaw asertywnych, doświadczenia emocjonalnego.


Psychoterapia szkoleniowa psychoterapeutów


Psychoterapia szkoleniowa jest jednym z wymogów formalnych w procesie certyfikacji. Jej celem jest budowanie wglądu i przepracowanie obszarów problemowych. Jest to o tyle istotne, że nieprzepracowane trudności osobiste specjalisty mogą zniekształcać proces interpretacji problemów pacjenta i przyczyniać się do wyboru nieodpowiednich interwencji terapeutycznych. W skrajnych przypadkach mogą nawet pacjentowi zaszkodzić. Realizowana przeze mnie psychoterapia szkoleniowa odbywa się w trybie cotygodniowych 60 minutowych sesji. Prowadzona jest w nurcie psychoterapii integracyjnej, zgodnie z nurtem kształcenia podyplomowego. Przebiega według uniwersalnych zasad profesjonalnej psychoterapii, w superwizji klinicznej. Posiadam doświadczenie w realizacji psychoterapii psychoterapeutów. Wystawiam zaświadczenie o odbyciu indywidualnej terapii szkoleniowej, które jest akceptowane w procesie certyfikacji psychoterapeutycznej do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego / Psychologicznego.


Pomoc w sytuacjach kryzysowych


Zapraszam do gabinetu osoby, które cierpią, ponieważ doświadczają żałoby, mobbingu, przemocy, współuzależnienia, problemów decyzyjnych, konfliktów w związku, trudności wychowawczych. Proponuję terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz interwencje, których celem jest stworzenie możliwości odreagowania trudnych wydarzeń oraz przeciwdziałanie negatywnym następstwom dla zdrowia psychicznego.


Superwizja koleżeńska


Od kilku lat służę pomocą kolegom – psychologom, psychoterapeutom w sprawach merytorycznych. Pracuję w zawodzie psychologa od 2003r., w zawodzie psychoterapeuty od 2008r. Odbyłam dużo szkoleń specjalistycznych. Posiadam szerokie doświadczenie kliniczne, tak w zakresie diagnostyki testowej /WAIS – R; BVRT; MOCA; MMSE; STMS; MMPI – 2; SCID – II, i in./ oraz w zakresie  terapii krótko i długoterminowej z wykorzystaniem różnych metod: poznawczo – behawioralnej, terapii skoncentrowanej na doświadczeniu, terapii psychoanalitycznej. Oferuję dostęp do testów. Od 2008r. cyklicznie superwizoruję swoją praktykę. Od 2013r. u tej samej osoby – dr n. med. W. Simon.

© Copyright 2019 by Psychoterapeuta Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs